Pressmeddelande 2023-12-15:

Ockelbo Ost återkallar Morbier (även ingående som en av 3 ostar på bricka) med följande artikelnummer 0260, 7450, 7452, 7457, 1029.
​​​​​​​
Bäst före-datum: från 2023-11-22 till och med 2024-01-24

Anledningen till återkallelsen att vår leverantör meddelat ett positivt analysresultat för EHEC (Enterohemorrhagic E. Coli).

EHEC kan medföra att man drabbas av kräkningar och diarré. I mycket allvarliga fall kan njursvikt uppstå hos unga barn. Personer som har konsumerat denna produkt och drabbas av dessa besvär uppmanas att rådfråga läkare.

- Vi ber butiker att spärra produkten så att den ej okontrollerat kan lämna butiken och därefter återsända den med mottagarfrakt till Ockelbo Ost.
​​​​​​​
- Vi ber konsumenter att inte äta av osten utan deponera aktuell produkt som matavfalll

Ytterligare information och frågor besvaras av:

- Produktionschef: Hans Wickström, 070-3450628, eller